Rychlý kontakt: +420 381 214 452

OneLok

Systém OneLOK od firmy CHICK Workholding Solutions Inc. ukazuje zcela jiný přístup v oboru upínání nerotačních dílců.

Jeho vysoká přesnost, rychlé nastavení, různé příslušenství (hliníkové čelisti s vysokou pevností a možností vlastního tvarování, čelisti z kalené oceli, čelisti z kalení oceli s osazením, stupňové čelisti s plazmovým povrchem pro upínání, adaptéry nástaveb čelistí, magnetické paralelní podložky s malým odpružením, doraz apod.) určuje nový směr pro upínání dílů. Jeho neuvěřitelně nízká hmotnost a vysoká stabilita (díky nerezovému, broušenému a kalenému loži) přesvědčuje a fascinuje, stejně jako celý systém CHICK OneLOK.


Unikátní konstrukce

Rychlovýměnný systém čelistí BoltFast šetří peníze při každém seřizování upínání pro nový výrobní proces. Vysoká přesnost a opakovatelnost výměny čelistí je zajištěna pouze jedním otočením klíče!

Snadná manipulace

Přívětivý design a funkčnost. OneLOK váží pouhou půlku obvyklé váhy ostatních srovnatelných produktů!

 


Čistá práce

Jedinečný uzavřený design systému OneLOK znemožňuje třískám vniknout do pohyblivých částí. Žádné čištění, žádné prostoje!

Rychlé upínání

Mechanismus QwikSlide lze ovládat jednou rukou a umožňuje rychlé nastavení a výměnu součástí. Rychlé pro obsluhu, vysoká efektivita výrobního procesu!

 


Výměnné čelisti - postup výměny

1)

Před každou výměnou čelistí nebo před každým seřizováním zdvihu, zcela otevřete upínací část točením kliky proti směru hodinových ručiček, aby byla zajištěna maximální možná upínací dráha.

2)

Vložte výměnné čelisti BoltFAST (pohyblivou a pevnou čelist), ale nikdy neutahujte horní upínací šrouby.

3)

Ručně přesuňte pohyblivou čelist k pevné čelisti tak, aby se zlehka dotýkali. Poté zatlačte pohyblivou čelist zpět tak, aby pohyblivá čelist zapadla do drážky spodní kolejnice. Následně lehce dotáhněte obě čelisti klikou, aby byli sevřené.

4)

Nyní zatlačte lehce obě čelisti směrem dolu a zároveň klikou utáhněte čelisti systému OneLok a to utahovacím momentem 27Nm nebo alespoň o ½ otáčky utahovací kliky.

5) 

Poslední fází výměny čelistí je dotažení šroubů systému BoltFast a to utahovacím momentem 5Nm nebo alespoň o dvě otáčky klíče. Začněte šroubem na pevné čelisti.