Rychlý kontakt: +420 381 214 452

Postup tvorby technologického postupu

Pro vytvoření technologického postupu, potřebujeme od zákazníka získat informace jak si vlastně výrobu dílce představuje, počty vyráběných dílců, typy strojů, adt. TS-10

Dále potřebujeme poslední verzi výkresu v nějakém standardním formátu, např. pdf, tiff, bmp nebo dxf, dwg. Pokud je možné poskytnout i 3D model dílce, tím lépe. Formáty, které jsme schopni přijmout jsou např. step, parasolid, sat, iges, atd..

Jestliže 3D model není k dispozici, poté se jej snažíme pro přesnou tvorbu postupu vytvořit sami. TS-01

Nyní přichází na řadu vlastní tvorba technologie.

Tu tvoříme ve dvojím provedení. Jako první se vytvoří prvotní návrh bez uvedení detailních informací. Tento návrh předáme zákazníkovi k posouzení. Náhled viz.obr. výše. Nyní je na zákazníkovi zda studie vyhovuje jeho požadavkům a představám.

Dalším krokem v případě, že návrh technologie splňuje představy zákazníka je dokončení technologické studie o detailní informace, viz.obr. níže. Součástí technologického postupu je i kompletní cenová nabídka na realizaci, včetně dodávky nástrojů a upínačů, termín dodání a čas potřebný na vlastní provedení. 

 

Technologické studie dodáváme včetně výpočtu výrobní kapacity a počtu potřebných výrobních zařízení pro výrobu požadované dávky dílců.


Foto z realizace technologického postupu

TS-04   TS-08  TS-05   TS-03