Rychlý kontakt: +420 381 214 452

Kontrola výroby / měření dílců

 Zeiss DuraMax 

  • Pro měření kvality výroby dílců využíváme klimatizované měřící pracoviště vybavené 3D měřícím přístrojem Carl Zeiss Duramax (maximální velikost měřeného dílce X=500mm, Y=500mm, Z=500mm) se skenovací hlavou VAST XXT a softwarem Calypso.
  • Dále využíváme kalibry, mikrometry, dutinoměry Mitutoyo, Holex, Mahr, atd..
  • Kvalitu naší výroby velmi pečlivě kontrolujeme a jsme schopni ke každé výrobě dodat měřící protokoly.
  • Kalibraci všech měřidel provádíme jednou ročně u certifikovaných firem. Na všechny měřidla máme certifikát a rozměrový protokol.